Ceník

Cena za účast jednoho řidiče v Offroad škole bude stanovena na základě vaší konkrétní poptávky, dle konkrétního případu a požadavků. Je značný rozdíl v ceně, pokud je nutné pro výcvik pronajmout přenosnou kluznou podložku a pokud výcvik probíhá na polygonu v Mostě nebo Kopřivnici.

Při kalkulaci ceny je také nutné přihlédnout k počtu frekventantů a dalším konkrétním podmínkám Vašeho požadavku.

Našim cílem je poskytovat ucelené a kvalitní služby Vám, jako našim váženým zákazníkům a zlepšit povědomí o offroad ježdění a úroveň řidičů.